Cori-Kör Alapítvány

Korcsolyaoktatás, tehetséggondozás, testi-lelki egészség gyerekeinknek

Jogi nyilatkozat

A korcsolyaedzes.hu honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

A korcsolyaedzes.hu lapjain található tartalom a Cori-Kör Alapítvány szellemi tulajdona.

A Cori-Kör Alapítvány fenntart minden, a honlap bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A Cori-Kör Alapítvány előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A korcsolyaedzes.hu honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Cori-Kör Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Cori-Kör Alapítvány követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A honlapról értesüléseket átvenni csak az adott oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Cori-Kör Alapítvány a honlap használata során tudomására jutott minden személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a honlap üzemeltetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A honlapon található „hozzászólások”-ban megjelenő vélemények nem a honlap szerkesztőjének álláspontját tükrözik. A szerkesztő fenntartja magának a jogot, hogy az oda nem illő bejegyzéseket indoklás nélkül törölje.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Cori-Kör Alapítványt semmilyen felelősség nem terheli.

A honlap üzemeltetése során a Cori-Kör Alapítvány pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Copyright © 2015 Cori-Kör Alapítvány. Minden jog fenntartva.